Projecte educatiu

CONFIANÇA EN L’INFANT

Treballem des del convenciment que els nens i nenes són éssers intel·ligents, capaços, co-constructors de coneixement, identitat i cultura, persones que intenten donar sentit al món a partir del desenvolupament de models i teories propis.

LA CURA DELS MOMENTS EDUCATIUS QUOTIDIANS

L’escola bressol té un actiu molt valuós en si mateix que és el temps. És un temps que, si es planteja de manera respectuosa amb el ritme propi dels infants, permet que les activitats quotidianes, els moments de descoberta i investigació i les estones de relació omplin de manera satisfactòria les hores d’escola.

LA PROMOCIÓ DE L’ESPERIT INVESTIGADOR

Els nens i nenes fan ciència des del néixer perquè tenen curiositat per captar i entendre el que els envolta. La U petita vol donar resposta a aquest esperit investigador natural, oferint-los ocasions perquè els infants posin en pràctica la seva curiositat natural davant dels fenòmens del món.

L’ESPAI COM A ELEMENT EDUCADOR

Els espais de la U petita tenen una intencionalitat educadora: la bebeteca, amb literatura de qualitat per a infants de 0 a 3 anys; el taller de creació plàstica; o l’espai de música.

EL JOC COM A MOBILITZADOR D’IDEES

El joc és una eina excel·lent per canalitzar curiositat i plaer alhora. Permet a l’infant aprendre i adquirir habilitats i capacitats.

UNA ESCOLA OBERTA A LES FAMÍLIES

L’escola bressol U Petita s’adreça a la família com un tot i l’acompanya en el procés de criança dels seus infants. La família és part integrant de l’escola i es treballa per facilitar la seva implicació en el projecte educatiu.

UPETITA D'ESTIU 2022

DEl 27 de juny al 29 de juliol de 2022
De 9h a 17h