Projecte educatiu

CONFIANÇA EN L’INFANT

Treballem des del convenciment que els nens i nenes són éssers intel·ligents, capaços, co-constructors de coneixement, identitat i cultura, persones que intenten donar sentit al món a partir del desenvolupament de models i teories propis.

projecte educatiu
joc i infants

LA CURA DELS MOMENTS EDUCATIUS QUOTIDIANS

L’escola bressol té un actiu molt valuós en si mateix que és el temps. És un temps que, si es planteja de manera respectuosa amb el ritme propi dels infants, permet que les activitats quotidianes, els moments de descoberta i investigació i les estones de relació omplin de manera satisfactòria les hores d’escola.

EL JOC COM A MOBILITZADOR D’IDEES

El joc és una eina excel·lent per canalitzar curiositat i plaer alhora. Permet a l’infant aprendre i adquirir habilitats i capacitats.

LA PROMOCIÓ DE L’ESPERIT INVESTIGADOR

Els nens i nenes fan ciència des del néixer perquè tenen curiositat per captar i entendre el que els envolta. La Upetita vol donar resposta a aquest esperit investigador natural, oferint-los ocasions perquè els infants posin en pràctica la seva curiositat natural davant dels fenòmens del món.

explora 03 upetita
taller pintura escola bressol

L’ESPAI COM A ELEMENT EDUCADOR

Els espais de la Upetita tenen una intencionalitat educadora: la bebeteca, amb literatura de qualitat per a infants de 0 a 3 anys; el taller de creació plàstica; o l’espai de música.

UNA ESCOLA OBERTA A LES FAMÍLIES

L’escola bressol Upetita s’adreça a la família com un tot i l’acompanya en el procés de criança dels seus infants. La família és part integrant de l’escola i es treballa per facilitar la seva implicació en el projecte educatiu.