L'infant

LA FAMILIARITZACIÓ

Entenem l’inici a l’escola bressol com un període molt sensible i delicat per a totes les parts implicades.

La familiarització comença des del primer moment en què la família trepitja l’escola per informar-se, a les portes obertes i la matriculació.

Cada infant i cada família necessita un acompanyament diferent i, des del respecte, la proximitat i l’empatia, s’ofereix una resposta adaptada a cada realitat.

 

familia a l'escola bressol

PARTICIPACIÓ I CORRESPONSABILITAT

La Upetita és un espai compartit amb les famílies, d’intercanvi, comunicació i relació fluida i participativa.

La prioritat és el benestar tant dels infants com de les seves famílies; mirades, paraules, gestos, espais i temps que afavoreixen noves oportunitats per conèixer-sei relacionar-se.

La relació de col·laboració i corresponsabilitat és fonamental per tal d’aconseguir el benestar afectiu, cognitiu, motriu i relacional de l’infant.

COMPARTIR TEMPS I ESPAIS AMB LES FAMÍLIES

L’Explora 0-3 i la Bebeteca són espais oberts a les famílies i a l’entorn. Són espais d’escolta, d’acompanyament, de respecte, d’empatia, d’inclusió i, sobretot, espai d’intercanvi amb  i entre les famílies i l’equip educatiu de l’escola.

CADA FAMÍLIA ÉS ÚNICA

… i necessita tenir a l’abast els canals de comunicació i participació que millor s’adaptin a les seves característiques. Siguin quin siguin, han d’estar basats en la confiança, el reconeixement, el respecte i  la complicitat de compartir una responsabilitat: assegurar el benestar i el desenvolupament integral de l’infant.

MOMENTS COMPARTITS

L’escola bressol compta també amb una escola per a pares i mares, que organitza periòdicament xerrades i tallers per a famílies, amb l’educació a les primeres edats com a fil conductor.