Preus i matrícula

PREUS

 

Nascuts 2024 Nascuts 2023 Nascuts 2022
Quota horari escolar (de setembre a juliol) 290€* 290€* 210€*
Mensualitat (només matí) 210€* 210€* 155€*
Mensualitat (només tarda) 160€* 160€* 120€*

* Aquests preus inclouen la subvenció per a l’escolarització en llars d’infants privades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

 • Matrícula: 150€
 • Mensualitat del menjador: 135€ 
 • Menjador (preu d’un dia esporàdic): 13€
 • Mensualitats de l’horari de conciliació del matí: 40€
 • Conciliació de matí (preu d’un dia esporàdic): 6€

 

Els pagaments es fan per domiciliació bancària.

 

QUI POT SOL·LICITAR PLAÇA?

 Els infants nascuts els anys 2022, 2023 i aquells que l’1 de setembre de 2024 tinguin 4 mesos d’edat complerts.

 

DOCUMENTACIÓ

Documentació per a la petició de plaça

 • Full de petició de plaça (us el facilitarem a l’escola bressol)
 • DNI del representant legal (original i còpia)
 • Número de compte bancari

 

PROCÉS DE PETICIÓ I ADJUDICACIÓ DE PLAÇA

 

PRIMER PERÍODE D’ADJUDICACIÓ DE PLAÇA
(fins al 12 d’abril)

 • Fins al 12 d’abril. Formalització de la petició amb la presentació del full corresponent i el DNI del representant legal (original i còpia).
 • 15 d’abril. Sorteig del número de tall.
 • 16 d’abril. Es penjaran les llistes d’admesos per ordre, d’acord amb el resultat del sorteig.
 • Del 17 al 24 d’abril. Formalització de la matrícula. Si no es realitza dins d’aquest període, es perd la plaça i s’assignarà a les persones de la llista d’espera seguint l’ordre establert pel sorteig.

Els fills i filles del personal contractat de la Fundació Universitària del Bages tindran prioritat d’accés a les places de la Upetita.

RESULTAT D’ADJUDICACIÓ DE PLACES
del primer període

Curs 2024-2025
Llistes d’admesos i en espera
(document per descarregar)

SEGON  PERÍODE D’ADJUDICACIÓ DE PLAÇA
(a partir del 15 d’abril)

 • A partir del 15 d’abril. Cal presentar el full de petició de plaça. La seva adjudicació es farà per ordre de registre d’entrada, sempre que quedin vacants.

En cas que no hi hagi vacants, s’incorporarà a la llista d’espera, per ordre d’entrada.

Els infants que compleixin els 4 mesos de l’1 d’octubre en endavant podran fer la petició de plaça a partir de l’1 de setembre de 2024. En cas de vacant, s’adjudicarà la plaça el primer dia del mes en què l’infant faci els 4 mesos.