Preus i matrícula

PREUS

Matrícula: 150€

Mensualitats:

  • Mensualitat de l’horari escolar (de setembre a juliol): 275€
  • Mensualitat del menjador: 115€
  • Mensualitats de l’horari de conciliació del matí: 30€
  • Mensualitats de l’horari de conciliació de la tarda: 30€

Els pagaments es fan per domiciliació bancària.

 

QUI POT DEMANAR PLAÇA A LA UPETITA?

Els infants nascuts els anys 2020, 2021 i aquells que el 30 de setembre de 2022 tinguin 4 mesos d’edat complerts.

DOCUMENTACIÓ

Documentació per a la petició de plaça

  • Full de petició de plaça (us el facilitarem a l’escola bressol)
  • DNI del pare, mare o tutor/a legal (original i còpia)

 

PROCÉS DE PETICIÓ I ADJUDICACIÓ DE PLAÇA

 

PRIMER PERÍODE D’ADJUDICACIÓ DE PLAÇA
(fins al 19 de maig)

  • Fins al 19 de maig. Formalització de la petició amb la presentació del full corresponent i el DNI del pare, mare o tutor/a legal (original i còpia).
  • 20 de maig. Sorteig del número de tall.
  • 21 de maig. Es penjaran les llistes d’admesos per ordre, d’acord amb el resultat del sorteig.
  • Del 23 al 31 de maig. Formalització de la matrícula. Si no es realitza dins d’aquest període, es perd la plaça i s’assignarà a les persones de la llista d’espera seguint l’ordre establert pel sorteig.

Els fills i filles del personal contractat de la Fundació Universitària del Bages tindranprioritat d’accés a les places de la Upetita.

RESULTAT D’ADJUDICACIÓ DE PLACES
del primer període

Curs 2023-2024
Llistes d’admesos i en espera
(document per descarregar)

SEGON  PERÍODE D’ADJUDICACIÓ DE PLAÇA
(a partir del 20 de maig)

Cal presentar el full de petició de plaça. La seva adjudicació es farà per ordre de registre d’entrada, sempre que quedin vacants.

En cas que no hi hagi vacants, s’incorporarà a la llista d’espera, per ordre d’entrada.

Els infants que compleixin els 4 mesos de l’1 d’octubre en endavant podran fer la petició de plaça a partir de l’1 de setembre de 2022. En cas de vacant, s’adjudicarà la plaça el primer dia del mes en què l’infant faci els 4 mesos.