Escola i Universitat

INNOVACIÓ PEDAGÒGICA A LA PRÀCTICA

La U petita és una escola bressol on es posa en pràctica la innovació pedagògica que s’ensenya a les aules d’UManresa.

Gestionada pel grau de Mestra d’Educació Infantil i el CFGS d’Educació Infantil d’UManresa és una experiència única a Catalunya que aboca l’expertesa de les professionals de l’educació en la definicó del cor mateix de l’escoleta.

infant a la llar d'infants

EXPERTESA I RIGOR UNIVERSITARI AL SERVEI DE L’EDUCACIÓ DE LA PRIMERA INFÀNCIA

La Upetita es nodreix de la força, l’empenta, la creativitat i el compromís d’estudiants i professorat d’UManresa, garantia de qualitat. Compta amb un equip propi de professionals implicades que, per sobre de tota consideració, situa els nens i nenes en el centre.

UManresa, referents en Educació

La trajectòria d’UManresa en l’àmbit de l’Educació s’inicia el 2008, amb la implantació del grau en Educació Infantil. Des d’aleshores, ha anat creant un ecosistema de serveis i iniciatives que giren al voltant de la innovació educativa i el desenvolupament de la didàctica de la ciència a les primeres edats, tant des del punt de vista acadèmic com de la seva aplicació pràctica.

Fites en educació a UManresa