A l’escola bressol UPetita, la quotidianitat és un eix fonamental en el dia a dia dels infants. Quan parlem de quotidianitat ens referim a donar valor a les petites rutines que els infants van adquirint a poc a poc, com per exemple, els moments de cura. Sabem que els infants són totalment competents i capaços d’establir relacions i vincles, per tant, volem aprofitar el valor de la quotidianitat perquè els infants adquireixin aprenentatges enriquidors i els acostin una mica més al món que els envolta.

Els hàbits i rutines que es creen a través de la quotidianitat proporcionen als infants un desenvolupament motriu, una gran autonomia, seguretat i estabilitat.

A la llar d’infants ens agrada donar molta importància als moments d’higiene, ja que és una de les necessitats bàsiques dels infants per tal que el seu desenvolupament sigui saludable.

Per afavorir aquest aprenentatge, hem de tenir en compte el moment, l’espai i com es durà a terme, perquè d’aquesta manera podrem atendre satisfactòriament les necessitats bàsiques, respectant la individualitat de cada infant.

Parlant de moments d’higiene, centrem-nos en dos exemples: el canvi de bolquers i el rentat de mans.

 

Canvi de bolquers

 

El canvi de bolquers és un moment íntim entre l’infant i d’adult. Per això hem de respectar en tot moment el ritme de cada un d’ells, per tal que els infants se sentin còmodes i segurs amb nosaltres.
A la Upetita, amb els més grans, en agradar començar a motivar-los per tal que ells mateixos puguin intervenir en el seu propi canvi de bolquers. Per exemple, deixem que siguin ells els qui agafin la capseta on guardem els seus bolquers i tovalloletes. Actuant d’aquesta manera, afavorim el descobriment del propi cos. Aquest és un moment molt important de canvis, durant el qual la figura adulta ha d’estar present per donar suport i confiança. Per a l’infant és molt important que li puguem explicar tot el que anem fent perquè comprengui la situació i adquireixi un aprenentatge. També es produirà una comunicació entre l’infant i l’adult i es podrà realitzar l’acció de manera conjunta.

 

Rentat de mans

 

A la Upetita disposem d’un mobiliari adequat i a l’alçada dels infants per poder potenciar la seva autonomia. D’aquesta manera permetrem que els infants explorin, descobreixin i es facin preguntes.

Com afirma Gino Ferri “Connectar el procés educatiu a la vida és el més necessari i el que menys existeix a l’escola”.

L’adult és clau en la vida quotidiana: observa, té paciència i respecta el ritme de cadascun.

 

Sandra Escorsell, educadora de l’Escola Bressol Upetita