La família a l’Escola Bressol Upetita

La família a l’Escola Bressol Upetita

Quan parlem de família de l’escola bressol Upetita ens referim a totes les persones que formen part de la vida dels infants. No es contempla l’infant com a usuari de l’escola, sinó a tota la seva família, que són part imprescindible per donar sentit a l’etapa de 0 a 3...